تشخیص بیماری نارسایی حاد کلیه

نارسایی حاد کلیه بیماری نارسایی حاد کلیه زمانی اتفاق می افتد که کلیه ها به طور ناگهانی قادر به تصفیه مواد زائد از خون نباشند . هنگامی که کلیه ها توانایی فیلترینگ خود را از دست می دهند ، سطوح خطرناکی از مواد زائد تجمع یافته که ترکیب شیمیایی خون را از تعادل خارج می…

ادامه مطلب