ماستالژی یا درد پستان

با ماستالژی یا درد پستان بیشتر آشنا شوید! درد پستان : درد پستان یا ماستالژی یکی از شایعترین مشکلات پستان در خانمهاست. تقریبا 80-70 درصد بانوان در مقطعی از زندگی خود دچار درد پستان شده و اکثرا به پزشک متخصص زنان مراجعه میکنند. در برخی خانمها درد سینه به قدری شدید است که ممکن است…

ادامه مطلب