بخش زنان

خدمات تخصصی بخش زنان رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو شامل: (سونوگرافی های ویژه زنان ترانس ابدومینال) (سونوگرافی ویژه زنان ترانس واژینال T.V.S) برای آشنایی بیشتر با خدمات تخصصی بخش زنان می توانید بر روی آن ها کلیک کنید.  

ادامه مطلب