آشنایی با انواع سونوگرافی داپلر و موارد استفاده آنها

انواع سونوگرافی داپلر

چندین نوع اسکن سونوگرافی داپلر وجود دارد که عبارتند از:

1. امواج دائمی یا داپلر کنار بستر

در اسکن داپلر پزشک می تواند با تجزیه و تحلیل صدا جریان خون را در یک ناحیه کمتر و یا مسدود کند و در این اسکن از دستگاهی استفاده می کنند که می تواند میزان آسیب به رگ های خونی یا وجود هرگونه بیماری را بررسی کند.

این نوع از سونوگرافی داپلر در بیمارستان انجام می گیرد تا در کنار تخت بیمار دستگاه قابل حمل قرار بگیرد تا پزشک سریع از میزان آسیب عروق خونی بیمار آگاه شود. این نوع از سونوگرافی داپلر، در یکی از ویژگی های امواج صوتی تغییر ایجاد می کند تا از جریان خون درون رگ های خونی اطلاعات مناسبی را به پردازشگر بدهد.

2. داپلر دوتایی

از تجهیزات استاندارد سونوگرافی برای گرفتن تصویر از رگ های خونی و اندام های اطراف استفاده می شود و صدای داپلر توسط یک کامپیوتر در یک نمودار ایجاد می شود که سرعت و جهت گردش خون از طریق عروق را نشان می دهد و رایانه صدا های اسکن را به رنگ تبدیل می کند و این رنگ ها بر روی تصاویر رگ ها پوشانده شده و جهت و سرعت جریان خون در رگهای خونی را نشان می دهد .

"انواع

3. داپلر رنگی

برای تهیه تصاویر در این نوع ، از روش اولتراسوند استاندارد از عروق خونی استفاده می شود. در این نوع سونوگرافی داپلر کامپیوتر اصوات داپلر را به رنگی تبدیل می کند و پزشک با انجام آن می تواند از سرعت و جهت جریان خون درون رگ ها اطلاع یابد.

4. پاور داپلر

این نوع سونوگرافی داپلر یکی از انواع سونوگرافی داپلر رنگی است. نوعی رنگ است که به پزشکان کمک می کند تا با استفاده از روال استاندارد تصاویر سختی را که امکان پذیر نیست ؛ دریافت کنند و این اسکن اغلب برای دیدن جریان خون از طریق عروق موجود در اندام های سفت و محکم توصیه می شود.


مرکز سونوگرافی اصفهان


سئو سایت توسط شرکت مهندسی کلینیک 24

Leave a Comment